Emilie Tomanová

Emílie Tomanová, rozená Matošková byla česká malířka a grafička. Vystudovala v Praze Státní gra­fickou školu a Akademii výtvarných umění v Praze v grafickém ateliéru u prof. Pukla.

V tvorbě se zaměřila na volnou grafiku většího formátu, drobnou grafiku a příležitostnou grafiku. Z postupů si vybírala z lepty, suché jehly, zkusila také litografii a jiné techniky. Ve své tvorbě se inspirovala vlastním životem a vnitřním cítěním.

Zabývala se převážně volnou grafickou tvorbou – preferovala jednoznačně lept a suchou jehlu, nebo kombinaci obou technik. Charakteristickým prvkem její tvorby je romantismus a poetičnost. Motivy, k nimž se často vracela – slunce, strom, jablko, pták, ryba, loď, ostrov – jsou takřka jejími heraldickými znaky. Její grafika vznikala z vnitřní potřeby a v okamžiku, kdy došla k poznání, že její tvorba už není v souladu s jejím cítěním, neopakovala sama sebe – šla svojí cestou. Přesto, že se zabývala volnou grafickou tvorbou – vytvořila několik příležitostních grafik a ilustrovala též několik knih např. – k Rimbaudovu Opilému korábu, Baladám Francoise Villona a ke knize Anny Achmatovové Tvůj bílý dům.
A ačkoliv se živým zájmem sledovala soudobé výtvarné umění, stále zůstávala sama sebou.

Kromě výstav a různých expozic v České republice v Německu, Belgii, Maďarsku, Spojených státech amerických, Thajsku a dalších zemích získala i několik cen v různých soutěžích. Ve Francii v roce 1966 obdržela prestižní cenu Noir et blanche a byla jí udělena medaile za šíření české výtvarné kul­tury v zahraničí. Zemřela 16. března 1994 v Praze.

 

ZAVÝJENÍ VLKA – lept

 

JEDNOROŽEC – lept

 

VZPOMÍNKA – lept

 

RÁJ – lept

 

LETNÍ SPÁNEK – lept

 

STROM POKUŠENÍ – lept

 

DON QUICHOTE II – lept

 

BIBLICKÝ VÝJEV – lept

 

LEV – lept

 

ZUZANA V LÁZNI – lept

 

LOČ – lept

 

LETNÍ ZAHRADA

 

NÁVRAT ZTRACENÉHO SYNA – lept

 

TERČ – lept

 

PŘED VESNICÍ – lept