Petr Toman

Petr Toman

Petr

Vystudoval jsem AVU v grafickém ateliéru u prof. Čepeláka obor grafika.
Věnuji se volné grafické tvorbě. Pracuji formou hlubotisku – převážně se jedná o čárový lept a akvatintu.
Hlavním tématem mých prací je železnice, kde dominují parní lokomotivy, viadukty, vodárny a různá traťová zařízení. K této oblasti mám celoživotní vztah, v mých očích je to doba, kdy byl svět v jakési rovnováze, tomuto světu rozumím a mám ho rád.
Další můj zájem se obrací k sakrálním motivům, ať už jsou to boží muka, kapličky či kostely a také k městské krajině, na které mě zajímají především periférie, jejich části a životy a osudy lidí v nich.
Dále se věnuji fotografování – a to formou časoměrných dokumentů, tematicky se propojují s mojí grafickou tvorbou.
Dlouhodobě tak zachycuji postupné mizení jak městských (Žižkov, Libeň), tak venkovských oblastí, většina těchto míst dnes již neexistuje, nebo k tomu ve velmi krátké době dojde.

ZBROJENÍ VODOU (ŠTOKR) – lept, suchá jehla
BEJVÁVALO – lept, suchá jehla
KREMÁK – lept, suchá jehla
KREMÁK II – akvatinta
ZAUHLOVÁNÍ (NĚMKA) – lept, suchá jehla
POSÁZAVSKÝ PACIFIK – lept, suchá jehla
VÝTOPNA – lept, suchá jehla
NEGRELLIHO VIADUKT – lept, suchá jehla
PRAŽSKÝ SEMMERING – lept, suchá jehla
PRAŽSKÝ SEMMERING II. – lept, suchá jehla
PRAŽSKÝ SEMMERING III – lept, suchá jehla
PRAHA TĚŠNOV-ROHANSKÝ OSTROV – lept, suchá jehla
TĚŠNOV 59 – lept, suchá jehla
KAPLIČKA V PŘÍSEČNÉ – lept, suchá jehla
KAPLIČKA V PŘÍSEČNÉ II – lept, suchá jehla
KAPLIČKA U OLBRAMOVIC – lept, suchá jehla
BRÁNA I. – lept, suchá jehla
BRÁNA II. – lept, suchá jehla
ŠLECHTIČNA – lept, suchá jehla
MALÉ DEPO – lept, suchá jehla
PANORAMA ŽIŽKOVA – akvatinta
ZIMNÍ PODHRADÍ – akvantita
POHLED Z KLÁROVA – akvatinta
ČTYŘKOLÁK – lept