Karel Toman

Karel Toman (* 27.2.1931 Studená u Telče .. + 2.10.2000 Praha )
Studoval u prof. V. Sychry a prof. V. Pukla na Akademii výtvarných umění v Praze. Zaměřoval se na techniku dřevorytu a barevnou litografii s fantastickými motivy, zpracovával různé figurální a historické náměty. Dále se věnoval známkové tvorbě, ex libris, časopisecké a knižní ilustraci. Nedílnou součástí jeho tvorby jsou volné perokresby.
Při tvorbě volné grafiky se Karel Toman zpočátku věnoval dřevorytu a později především barevné litografii v níž kreslil scénky z italské Commedia Dell’Arte v duchu ilustrací ke starým kramářským písním. Stal se také skutečným odborníkem v oblasti militarií, o čemž svědčí jeho publikace Vojenské stejnokroje nebo série vojáků armád tří císařů pro muzeum ve Slavkově. O vojenské výzbroji a výstroji publikoval také mnoho článků v různých časopisech. Samostatnou kapitolu jeho tvorby tvoří pohádková témata a také vystřihovánky papírových vojáčků.
Brzy se stal také vyhledávaným knižním ilustrátorem. Na jeho kresbách je patrný vliv Zdeňka Buriana a Gustava Kruma. Vedle klasické literatury a pohádek ilustroval také knihy odborné a historické. Pro časopis Junák vytvořil v letech 1969-1970 obrázkové seriály s vlastním textem Statečný kapitán Korkorán podle románu Alfreda Assollanta a Quentin Durward podle románu Waltra Scotta.
Karel Toman samostatně vystavoval od r. 1963, je zastoupen ve sbírkách Moravské galerie v Brně, GVU v Havlíčkově Brodě, KGVU ve Zlíně a jinde. V zahraničí měl několik samostatných výstav (Kostnice 1982, Paříž 1986, Este v Itálii a další) a účastnil se řady výstav kolektivních.
Karel Toman zemřel nečekaně počátkem října roku 2000. Byl jedním z nejvýznamnějších ilustrátorů dobrodružné literatury.

Don QUIJOTE – CESTA – akvarel
ZIMA – litografie
SIMPLICISIMUS – litografie
RYTÍŘ, SMRT A ĎÁBEL – litografie
Historická studie – akvarel
Historická studie – akvarel
Historická studie – akvarel
LOUTNISTA – litografie
CO VYPLAVILO MOŘE – litografie
FANTAZIE – perokresba
FANTAZIE – perokresba
FANTAZIE – perokresba
LOUPEŽNÍK – litografie
MASOPUST – litografie
BUBENÍK – litografie
FANTAZIE – akvarel
FANTAZIE – akvarel
VYSTŘIHOVÁNKY – perokresba akvarel
ILUSTRACE – SHAKESPEARE – akvarel
ILUSTRACE – SHAKESPEARE – akvarel
ILUSTRACE – SHAKESPEARE – akvarel
LOUTNISTA – litografie
DÁMA S DROBNÝMI STRAŠIDLY – litografie
KAŠPAR – litografie
VETERÁN – litografie
KAŠPAR – litografie
RAKOUSKÝ JÍZDNÍ GRANÁTNÍK – akvarel
ŠTVANICE – litografie
KEJKLÍŘ – litografie
ŠAŠEK I. – litografie
ŠAŠEK – litografie
V BOJI – litografie
ČERT – litografie
V MASCE PÁVA – litografie
HAVRAN – litografie
HUSAR – akvarel
NA PŘEHLÍDCE – akvarel
ŠAŠEK PF 1987 – litografie
PREAOTEC ČECH – litografie
RYTÍŘ – litografie
KAVALÍR – litografie
MUŠKETÝR – litografie
HADI – litografie
HAVRAN II – litografie